Fundamentet

 Et ferskere og sunnere mattilbud

De 3 Stuers største mål i henhold til vårt mattilbud er å imøtekomme gjestenes etterspørsel etter ferskere og sunnere mat. Fokus på naturlige og minst mulig prosesserte råvarer tilberedt på våre kjøkken fra bunn av, står absolutt høyest på dagsorden i vår daglige virksomhet. Med matglede og smak i høysete på vårt kjøkken betyr det naturligvis at sesongens beste råvarer brukes, både lokalt produserte og økologiske.

 

Våre kunder står i sentrum for vår oppmerksomhet. I nært samspill med våre kunder skaffer vi oss relevante kunnskaper, slik at vi kan betjene dem på enn nyansert og individuell måte og slik de ønsker.

 

De 3 Stuer tilbyr et totalt tilbud innen følgende områder;

 

 

Kvalitet

 

Kunden skal oppleve vår kvalitet som den beste i markedet. Vår kvalitet bestemmes av det vi yter og hvordan vi opptrer til enhver tid.

 

Kvaliteten sikres ved bruk av våre unike systemer og metoder samt ved overensstemmelse med våre verdier. Den skal alltid gi presise resultat å handle i.

 

 

Økologi